Veselé hraní - CD pro výuku na interaktivních tabulích (DUMY)

Interaktivní CD Veselé hraní

 

CD si objednejte zde

 

Cena: 150,- Kč

          6,-  EUR

Obchodní podmínky zde >>

 

Úkoly na stránkách Veselého  hraní jsou řešeny tak, aby je zvládly děti z MŠ a speciálních škol.

Které oblasti si můžete procvičit?

     1. Zrakovou percepci - velikost, barvu, tvar.
     2. Orientaci v prostoru.
     3. Analyticko-syntetickou činnost.
     4. Vnímání, paměť, představivost, pozornost.
 

Ve druhé části jsou vloženy hrací plány pro vaše vlastní výukové materiály. Na první stránce je hrací pole, stanovená pravidla a pak následují prázdné stránky, kam vložíte váš nápad, s editovanými odkazy na první stranu. Ve videoukázce je o šablonách hracích plánů hovořeno v 8:25 minutě. Tuto část využijete pouze v případě, že máte software SMARTNotebook.

CD je vytvořené v softwaru SmartNotebook 11. Na ostatních typech tabulí je využitelné s pomocí prohlížeče (případně vysvětlím). S příslušným softwarem či prohlížečem můžete s dětmi pracovat také na PC (Windows, Linux) či tabletech (Windows).

Pokud máte jiný typ interaktivní tabule než SmartBoard, na CD nebude část s prázdnými hracími plány. Cena pro vás pak bude snížena na 100,-Kč. 

Videoukázka CD

Ukázka práce s dětmi

Rádi byste dostávali novinky z interaktivka.cz? Zaregistrujte se zde:

Vaše jméno: Váš @ e-mail:

©2014 Iva Hrubá Eliášová