Než se rozhodnete pro nákup CD, prosím, přečtětete si následující informace:

  1. Vytvářím materiály tak, aby role učitele zůstala zachována a nebyla nahrazena technikou. Přítomnost učitele a komunikace s dítětem při řešení úkolů je důležitá.
  2. CD je vytvořené v softwaru SmartNotebook 11. Na ostatních typech tabulí je využitelné s pomocí prohlížeče (případně vysvětlím). S příslušným softwarem či prohlížečem můžete s dětmi pracovat také na PC (Windows, Linux) či tabletech (Windows). Pro jejich spuštění tedy potřebujete uvedený software. Potřebujete li poradit, zeptejte se.
  3. Všechna CD mají jednouživatelskoou licenci. Vím, že se dají zkopírovat, ale děkuji Vám, že respektujete moji práci, spoustu mého času a fnanční náklady, které jsou s každým CD spojené. 

 

Knížky Ája a Vincek Mezi zvířátky 1 a 2  jsou spustitelné na všech typech tabulí a tabletech. Nezasílám je na CD poštou. Stačí je stáhnou a používat.

Bližší informace zde >>

©2014 Iva Hrubá Eliášová