Čím budu? - CD pro výuku na interaktivních tabulích (DUMY)

 

CD si objednejte zde

 

Cena : 300,- Kč

          12,-  EUR 

Obchodní podmínky zde >>

 

Výukový program je vhodný pro děti v mateřské školce, při zápisu do 1. třídy  a na 1. stupni základní školy. 

Ukázka z projektového dne na téma povolání zde >>

Co můžete s dětmi procvičovat?

 • porozumění psanému i mluvenému slovu
 • hledání a oprava obsahových chyb v textu (mluveném i psaném)
 • procvičování tématu povolání 
 • postřeh, paměť, zrakové vnímání 
 • ve spojení s tištěnými kartičkami spoustu dalších činností

Co můžete od CD očekávat?

 • spoustu obrázků
 • cvičení koncipovaná tak, aby každý žák mohl zažít úspěch z práce
 • cvičení, která vyhodnocují sami žáci i taková, která vyhodnotí aplikace
 • psaný text a jeho zvukovou nahrávku
 • pracovní listy
 • pexeso
 • aplikaci umožňující losování obrázků a rozdělení do skupin

"Dnes jsme zkoušeli namluvené popletené věty. Děti se smály, líbilo se jim to a mně taky. Je to dobře vymyšlené." (hodnocení paní učitelky dětí ze 4. třídy ZŠ).

U každého souboru je vložena metodika s doporučením, jak s výukovým materiálem pracovat. Dle zkušeností paních učitelek si s tímto CD vystačíte na několik hodin práce s dětmi. Vyberete si přesně ten typ cvičení, který je pro konkrétní vyučovací hodinu a právě pro vaše děti vhodný. Je zde spousta úloh určených k procvičování a to hravou formou. U každého souboru v kapitole 1 - 10 je pracovní list, na který mohou děti nakreslit obrázek.

K CD si můžete objednat i tištěné kartičky, na kterých jsou stejné obrázky a rozšířit tak možnost využití jak CD, tak kartiček. Například: na tabuli dítě vylosuje povolání a ostatní děti na kartičkách najdou obrázky, které souvisí s povoláním.Obrázky kartiček najdete níže v galerii. Kartičky Vám pošlu v jedné zásilce s CD. Fakturu na CD vystavuji já a fakturu na kartičky paní Radka Šulcová (zařídím vyřízení). 

Pokud máte zájem i o tištěné kartičky, napište to prosím při objednávce do poznámky. 

Kartičky jsou dodávány ve dvou sadách (po pěti povoláních).

 

CD je vytvořené v softwaru SmartNotebook 11. Na ostatních typech tabulí je využitelné s pomocí prohlížeče (případně vysvětlím). S příslušným softwarem či prohlížečem můžete s dětmi pracovat také na PC (Windows, Linux) či tabletech (Windows).

 

Obsah:

 1. Policista
 2. Kadeřník                                   
 3. Hasič
 4. Lékař
 5. Zahradník
 6. Zedník
 7. Švadlena
 8. Kuchař
 9. Malíř
 10. Úředník
 11. Co komu patří?
 12. Rozděl, co komu patří.
 13. Co nepotřebuji?
 14. Kdo jsem?
 15. Vylosuj si obrázek.
 16. Hoď si kostkou.
 17. Pexeso.

V kapitolách č. 1–10 se seznámíte s obrázky, které zachycují pracovní prostředí ke konkrétnímu povolání. V každém souboru je vložený pracovní list, na kterém je zapsaný popletený příběh z daného profesního prostředí. Text je také namluven a připojen jako zvuková nahrávka. 

Ukázka zvukové nahrávky

LÉKAŘ

ZEDNÍK

ŠVADLENA

Kapitoly č. 11–17 slouží k procvičování přiřazování obrázků k jednotlivým povoláním. V každé kapitole děti pracují s přiřazováním jiným způsobem. 

Kdo jsem?  

Děti uvidí obrázky předmětů, které souvisí s konkrétním povoláním a pod balonkem objeví danou postavičku.

Co komu patří? 

Dítě přesune do připravených rámečků obrázky předmětů souvisejících s povoláním postavičky nad rámečkem.

Co nepotřebuji?

Dítě přesune obrázky, které jsou na stránce navíc (nesouvisí s vyobrazeným povoláním) na postavičku v rámečku. Obrázek zmizí. Na stránce zůstanou pouze správné obrázky.

Hoď si kostkou

Dítě klepne na kostku, pojmenuje vylosovaný obrázek. V souboru jsou připravené úlohy, kdy lze losovat postavičky znázorňující povolání nebo předměty související s povoláním. Vždy se losuje ze šesti možností, které se neopakují.

Pexeso

Děti klepnutím otáčejí kartičky pexesa. Zobrazují se obrázky buď postaviček povolání, nebo stejných předmětů, nebo postavička a její předmět. Pexeso je interaktivní a vyhodnotí počet otočených kartiček.

Rozděl, co komu patří

Dítě přesouvá do spirály pod postavičkou obrázky související s jejím povoláním. Pokud odpoví správně, spirála obrázek "spolkne". Po roztřídění všech obrázků se zobrazí správné řešení. Dítě tedy vidí rozdělení obrázků a aktivitu lze ještě slovně okomentovat.

Vylosuj si obrázek

Na 2 a 3 stránce v tomto souboru je vloženo interaktivní cvičení vždy s  30 obrázky. Žák si klepnutím vylosuje obrázek, pojmenuje ho a řekne, ke kterému povolání patří. Vylosované obrázky se neopakují.

Na 4 stránce je vloženo interaktivní cvičení s 10 obrázky postaviček znázorňujících povolání. Žák si klepnutím vylosuje obrázek, pojmenuje ho a řekne, o jaké povolání se jedná. Popřípadě další informace dle zadání učitele. Pokud máte k dispozici i tištěné kartičky, mohou například žáci, kteří mají u sebe kartičku patřící k vylosovanému povolání, vytvořit skupinku apod. 

Na 5 stránce je vloženo interaktivní cvičení s 10 obrázky postaviček znázorňujících povolání. Toto cvičení umožňuje rozdělit žáky do skupin. Učitel zvolí počet skupin, klepne na tlačítko Generate a rozdělí žáky do skupin podle jednotlivých povolání. 

Děkuji za nakreslení obrázků paní Radce Šulcové, na jejím FB profilu najdete spoustu krásných obrázků do výuky.

Videoukázka 

Kartičky jsou dodávány ve dvou sadách (po pěti povoláních). Cena jedné sady 400,- Kč + poštovné.


Rádi byste dostávali novinky z interaktivka.cz? Zaregistrujte se zde:

Vaše jméno: Váš @ e-mail:

 

 

Galerie

©2014 Iva Hrubá Eliášová