Co najdete v galerii

SmartNotebook

Pracujete se softwarem interaktivní tabule SmartBoard? Víte, co všechno je pro vás nachystáno v galerii softwaru SmartNotebook? Umíte editovat toolkity, které vám velice zjednoduší tvorbu digitálních učebních materiálů a také vám pomohou například rychle na konci vyučovací hodiny ověřit, jak žáci pochopili novou látku formou jednoduchých testových otázek? V galerii je spousta obrázků, videí, zvuků… a pokud o nich víte, nemusíte ztrácet dlouhé hodiny vyhledáváním na internetu a vkládáním citací do vašich výukových materiálů. Seminář je určen jak pro začátečníky tak pro pokročilé, zkrátka pro všechny, kteří se potřebují naučit orientovat v obsahu galerie.

Každý účastník bude pracovat samostatně na počítači.

Co se na semináři dozvíte

  • seznámení se s obsahem galerie softwaru Smart Notebook
  • editace toolkitů - tvorba vlastních testových úloh
  • ukázka různých možností zpracování stejného výukového materiálu - zvýšení atraktivity digitálních učebních materiálů
  • praktické ukázky a nápady do hodin
  • tvorba a editace vlastního obsahu galerie
  • vkládání nových prvků do galerie
  • zdroje na internetu

Doba trvání semináře: 4 hodiny
 

©2014 Iva Hrubá Eliášová